Grupa Mare C

 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ GRUPA MARE “C”

AN ȘCOLAR 2020-2021

 

Educatoare: Prof.înv.preșc. MELANIA GALBENU

Prof.înv.preșc. CASIANA IORDACONIU

 

Motto: „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze.” Maria MONTESSORI

VIZIUNE:

Oamenii de calitate nu se nasc ci se formează printr-un lung şi greu proces de asumare conştientă şi creativă a unor valori eterne.

Pornind de la cunoaşterea explicită a nevoilor şi particularităţilor copiilor de nivel preşcolar, ne propunem să asigurăm calitatea procesului didactic printr-o reflexie asupra actului de predare învăţare, evaluare, printr-un efort de găsire a unor soluţii creative pentru educaţia prezentă şi viitoare.

Managementul grupei se bazează pe transparenţă, profesionalism, responsabilităţi şi eficienţă, creând un climat stimulativ atât pentru copii, cât şi pentru părinţi, bazându-se pe cooperare, respect şi ajutor reciproc.

MISIUNE:

Misiunea noastră este aceea de a oferi progres pentru toţi copiii, şanse egale pentru toată lumea şi o dezvoltare permanentă a procesului de învăţare.

Suntem o clasă deschisă , ce promovează valorile democraţiei şi foloseşte componenţa informaţională în structura unui demers educativ flexibil, centrat pe copil, creând premisele viitoarei sale inserţii sociale şi profesionale în cazul integrării europene.

SCOP

Scopul nostru principal este ca individual, copilul să dobândească o serie de competențe:

 • Să-și dezvolte inteligența, creativitatea și talentul– noi suntem aici să îi satisfacem setea de cunoaștere și explorare punându-i la dispoziție un mediu dinainte pregătit și ghidându-l totodată în descoperirile sale;
 • Să fie capabil să ia decizii– ajutăm să crească adultul din el într-o manieră pozitivă, protejându-i mintea și sufletul de ceea ce este rău;
 • Să aibă respect și grijă pentru ceilalți și pentru natură– îl sprijinim în demersurile sale de relaționare cu oamenii și mediul ce-l înconjoară înlesnindu-i integrarea în comunitate;
 • Să îi dezvoltăm increderea în sine și independența– îi oferim toate condițiile astfel încât copilul să trăiască și să lucreze într-un mediu sigur, sănătos, plăcut și ordonat, capabil să înlesnească un viitor adult încrezător, autodisciplinat și independent.

 

OBIECTIVE

 • Responsabilizarea tuturor factorilor educaţionali pentrupromovarea unui învăţământpreşcolar de calitate
 • Asigurarea de condiţii egale de acces la programele de învăţareşi sprijin pentru toţipreşcolarii prin creearea unui mediu sigur şi sănătos
 • Încurajarea iniţiativei,autonomiei,creativităţii
 • Accentuarea dimensiunii educative extraşcolare
 • Dezvoltarea de proiecte şi parteneriate comunitare
 • Asigurarea unei comunicări reale şi eficiente între cadrele didactice,copii,părinţi,comunitate
 • Aplicarea unui curriculum corespunzător standardelor de calitate

RESURSE UMANE

            Cadrele didactice care dirijează activitatea grupei mari „C” sunt bine pregătite profesional, având studii superioare şi participând anual la cursuri de formare continuă, pentru a fi întotdeauna în pas cu ultimele informaţii privitoare la tot ce ţine de educaţie, psihologie, pedagogie, management educaţional sau alte domenii complementare activităţii didactice.

Munca educatoarelor se sprijină pe material didactic extrem de bogat şi metodologie de ultimă oră. Lucrările copiilor, executate sub îndrumarea educatoarelor , sunt expuse la panou spre admirare.

Toată activitatea noastră se bazează pe o strânsă colaborare cu părinţii şi bunicii care sunt ţinuţi la curent în permanenţă cu progresele şi rezultatele copiilor.

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE:

 • excursii tematice,vizite,drumeţii
 • concursuri:- cultural artistice

– creaţii plastice

– cultură generală

 • celebrarea unor sărbători naţionale prin activităţi cu invitaţi,plimbări,concursuri
 • expoziţii pe diverse teme
 • activităţi antreprenoriale
 • vizionări spectacole
 • aniversări şi onomastici
  • activităţi în aer liber
  • acţiuni ecologice
  • schimburi de experienţă cu instituţii similare
  • parteneriate:

– internaţionale

 

– naţionale

– judeţene

– locale

– cu comunitatea

– cu alte instituţii de învățământ

 

ORGANIZAREA MEDIULUI EDUCAŢIONAL:

În amenajarea sălii de grupă am ţinut cont în primul rând de nevoile copiilor, pentru a asigura spaţiile necesare desfăşurării activităţilor de grup, fie activităţi de învăţare, fie jocuri şi activităţi alese de ei.

Sala de grupă oferă securitate din punct de vedere fizic şi oferă copiilor confort. Este dotată cu mobilier specific vârstei şi tehnologie modernă, asigurând toate condiţiile necesare desfăşurării unui act educativ de calitate.

Clasa are amenajate toate centrele de interes: Bibliotecă, Artă, Construcţii, Joc de masă, Joc de rol, Ştiinţă şi Nisip şi apă. Acestea sunt amenajate pe rafturi, delimitate prin module sau panouri mici. Marginile unui covor constituie adeseori graniţele unor asemenea arii sau spaţii. Întregul spaţiu este valorificat la maximum. Dulapurile şi rafturile ce separă spaţiile dau copilului sentimentul de intimitate de care are nevoie, invitându-l în acelaşi timp la descoperire,  joacă şi cunoaştere.

ACTIVITATEA OPTIONALĂ desfăşurată în acest an şcolar poartă titlul de  „Dezvoltare personală”, cuprinzând numeroase aspecte ale dezvoltării copilului care nu sunt sau sunt prea puţin cuprinse în curriculumul preşcolar.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR LA GRUPA MARE:

Activităţile se desfăşoară ca o succesiune logică a evenimentelor instruirii. Explicaţiile clare, precise şi corecte, însoţite de o gestică şi o mimică potrivită, vor sprijini şi îndruma gândirea şi acţiunea copiilor.

Vom desfăşura activităţi care să placă celor mici, folosind atât metode tradiţionale, precum şi metode interactive de grup.

Activităţile didactice din grădiniţă cuprind zilnic

 • Activităţi de dezvoltare personală – întâlnirea de dimineaţă, rutine, tranziţii
 • Jocuri şi activităţi liber alese – în cadrul centrelor de interes artă, bibliotecă, joc de masă, joc de rol, construcţii, nisip şi apă şi ştiinţe
 • Activităţi pe domenii experienţiale- în cadrul domeniilor Limbă şi comunicare, Ştiinţă, Psiho-motric, Om şi societate, Estetic şi creativ.

Conţinuturile fiecărui domeniu experienţial sunt organizate pentru a atinge obiectivele cadru şi de referinţă cuprinse în curriculumul pentru învăţământu preşcolar.

Atmosfera caldă, de familie, spiritul de echipă, climatul deschis, stimulativ, gradul înalt de angajament al cadrelor didactice, respectul şi sprijinul reciproc sunt factorii care ne vor ajuta ca la sfarşit să putem spune că misiunea noastră a fost îndeplinită!