Evenimente

19 FEBRUARIE 2024 – ZIUA NAȚIONALĂ CONSTANTIN BRÂNCUȘI

GRUPA PISICUȚELOR

GRUPA MARE A

Ed. Melania Galbenu

,,COLOANA INFINITULUI”

15 FEBRUARIE 2024- ZIUA NAȚIONALĂ A LECTURII

Ziua Natională a Lecturii crează cadrul necesar pentru desfășurarea de evenimente și activități specifice, ce încurajează lectura atât la nivel național , cît și la nivel local. Grupele din intreaga unitate au marcat evenimentul prin invitarea părinților la lectură.

GRUPA ALBINUȚELOR- mijlocie

Ed. Ionela Voin

GRUPA PISICUȚELOR

Ed. Melania Galbenu

15 FEBRUARIE 2024

Ed. Georgiana  Manciu– inspecția curentă 1, gradul I

GRUPA FLUTURAȘILOR

GRUPA MICĂ A

7 FEBRUARIE 2024

Ed. Bianca Gevelică– prima inspecție de definitivat

GRUPA FLUTURAȘILOR

GRUPA MICĂ A

[

Ziua Europeană a Sportului Școlar se desfășoară în acest an în data de 25.09.2020

Ziua Europeana a Sportului

Cu această ocazie Grădinița P.N. nr.19 – Timișoara își invită preșcolarii să participe la activități distractive care promovează educația fizică și sportul.

Afis 2020 ESSD pn 19

Preșcolarii Grădiniței PN nr.19- Timișoara sărbătoresc Ziua Europeană a Sportului Școlar alături de colegi și cadre didactice. Mișcarea, fericirea, zâmbetele și joaca nu ne-au făcut să uităm să păstrăm distanțarea.

#EducatieSportVoiebuna

#ESSD2020 #BeActive #FRSPT

trifoi mic

Simpozionul internaţional

,,Tradiţii şi obiceiuri, acasă şi peste hotare”

Ediţia a VI- a

2020

ARGUMENT:

Tradiţia şi obiceiurile populare au constituit de- a lungul vremii o modalitate de păstrare a identităţii naţionale. Cunoaşterea şi respectarea valorilor unui popor a generat ideea formării unei gândiri şi conştiinţe naţionale, prin implementarea tradiţiilor şi obiceiurilor în educarea copiilor de vârstă preşcolară și școlară.

Folclorul întregeşte şi creşte valoarea fiinţei naţionale a poporului nostru. Aşa cum nu poate fi vorba de viitor dacă nu ai un trecut, tot aşa nu poţi vorbi despre un popor dacă nu îi cunoşti creaţia populară şi folclorul care îi umple sufletul.

Copiii sunt cei care ne urmează, ei merg mai departe, sunt paznicii comorii din sufletul nostru şi mesagerii bucuriei de-a trăi frumos, firesc, bănăţeneşte – români, maghiari, germani, sârbi etc.

SCOPUL:

Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice interesate de acest demers instructiv-educativ.  

OBIECTIVE :

-Stimularea interesului şi curiozităţii copiilor pentru tot ceea ce înseamnă tradiţii şi obiceiuri;

-Familiarizarea lor cu cântece, jocuri, dansuri tradiţionale, cu arta populară;

-Îmbogăţirea vocabularului activ cu termeni din folclor;

-Creşterea capacităţii de interpretare şi relaţionare cu comunitatea din care fac parte;

-Formarea sentimentelor de prietenie faţă de copii de dincolo de graniţă;

-Valorificarea pozitivă a relaţiilor interumane, pe criterii de egalitate;

-Formarea unei atitudini pozitive prin educarea lor în spiritul păstrării valorilor tradiţionale;

-Formarea unui comportament social, etic şi moral, precum şi a unei atitudini aprobatoare faţă de cei care transmit aceste tradiţii şi obiceiuri populare – nestemate incontestabile ale tezaurului folcloric al fiecărei naţiuni.

GRUP ŢINTĂ:

 Cadrele didactice din învăţământul liceal, gimnazial, primar şi preşcolar Serbia, Germania, Spania, România.

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 04. 04. 2020

Adresa: Scoala Gimnaziala Sânmihaiu Român, nr. 85,  județ Timiș.

REGULAMENTUL DE PARTICIPARE :

 • Înscrierea participanţilor prin completarea fişei de participare, până la data de 28. 03. 2020 pe adresa de e- mail: maria_chera@com
 • data limită de trimitere a lucrărilor va fi până la data de 03.2020.
 • Lucrările se vor trimite pe mail pe adresa: maria_chera@com
 • redactarea lucrărilor: format A4, TNR, 12, la un rând jumătate, margini egale de 20 mm (text aliniat „justified” – stânga- dreapta), obligatoriu cu diacritice, maxim 2 autori/ lucrare.
 • Titlul lucrării va fi scris cu majuscule (Times New Roman 12 Bold), centrat, la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman 12 dreapta). La două rânduri sub numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman 12). Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării.
 • activitatea ştiinţifică va fi susţinută financiar de Primăria comunei Sânmihaiu Român, din sponsorizari Smithfield România și de către participanţi. Donaţiile (35 RON) vor acoperi costurile pentru tipărirea Diplomelor de participare şi inscripţionarea unui CD ( cu ISBN).
 • Participanţii din alte judete sau alte ţări care nu pot participa direct, ci participă indirect, să depună donaţiile prin poștă, într-un plic împreună cu cele două declarații (pe proprie răspundere și de sponsorizare), acordul de parteneriat completat si  un plic A4 timbrat si autoadresat pe adresa:  Școala Gimnazială Sânmihaiu Român, loc. Sânmihaiu Român, nr.85 , jud. Timis, cod postal  307380  – pentru Simpozionul internaţional ,,Tradiţii şi obiceiuri, acasă şi peste hotare” ediţia a VI- a, 2020.
 • Plicurile cu diploma, CD-ul cu ISBN și parteneriatul vor fi trimise participanților indirecți până în 01 iunie 2020.

SECŢIUNILE SIMPOZIONULUI :

 1. Referate cu tema „Educaţia interculturală”
 2. Referate cu tema „Tradiţii şi obiceiuri de Paști ”
 3. Prezentări Power point ,, Tradiții și obiceiuri de Paști“

Simpozionul se adresează doar cadrelor didactice.

EVALUARE :

Toate lucrările vor figura în catalogul simpozionului, fiecare autor va primi direct sau prin poştă diploma de participare.

PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII:

09.00  – 09.30 – primirea invitaţilor;

09.30  – 10.00 – cuvânt de deschidere-  prezentarea invitaţilor ;

10.00  – 11.00 – programe  artistice;

11.00- 12.00 –  susţinerea  lucrărilor pe secţiuni;

12.00  – 13.00 – pauză;

13.00  – 15.00 – reluarea susţinerii lucrărilor pe secţiuni, concluzii, înmânarea diplomelor;

RELAŢII SUPLIMENTARE:

Durlă Nicoleta: 0755384881, nicoletadurla@yahoo.com ;

Chera Maria: 0727 719 132,  maria_chera@yahoo.com ;

PENTRU PARTICIPANŢII DIN JUDEŢ, PREZENŢA ESTE OBLIGATORIE!

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

                                                                             Director,

                                                                               prof. Durlă Nicoleta

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE CADRU DIDACTIC

SIMPOZION INTERNAŢIONAL

“TRADIŢII ŞI OBICEIURI, ACASĂ ŞI PESTE HOTARE”

Ediţia a VI- a

4  APRILIE  2020

 

 

 

NUME: ………………………………………………………………………………………………………………………….

PRENUME ……………………………………………………………………………………………………………………

Profesia: ………………………………………………………………………………………………………………………..

 Titlul lucrării: ………………………………………………………………………………………………………………..

Unitatea de învăţământ: ………………………………………………………………………………………………..

Adresa de corespondenţă: ……………………………………………………………………………………………..

Număr de telefon: …………………………………………………………………………………………………………

 

 

Participare directă:         □     DA                      □          NU      

DECLARAŢIE*

 

NUMELE ŞI PRENUMELE :

ADRESA :

TELEFON:

UNITATEA ŞCOLARĂ :

LOCALITATEA :

JUDEŢUL  :

FUNCŢIA DIDACTICĂ :

TITLUL LUCRĂRII :

DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ LUCRAREA  CU CARE VOI PARTICIPA LA LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI ESTE ORIGINALĂ, NU A MAI FOST PUBLICATĂ ÎN ALTĂ PARTE, IAR ÎN REALIZAREA  EI A FOST UTILIZATĂ DOAR BIBLIOGRAFIA MENŢIONATĂ ÎN  LUCRARE/ PREZENTARE.

DATA_______________                                                                       SEMNĂTURA,

__________________________

* Acest document este prevăzut în REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA SIMPOZIOANELOR ŞI SESIUNILOR DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE LA NIVELUL JUDEŢULUI 

 

 

DECLARAŢIE

 

 

Subsemnata………………………………………………………………………………… cadru didactic la grădiniţa/ şcoala …………………………………………………………………………………….., declar pe proprie răspundere că doresc a sponsoriza Simpozionul internațional “Tradiţii şi obiceiuri, acasă şi peste hotare, ediţia a VI- a, cu suma de 35 lei, sumă din surse proprii, preşcolarii/ elevii participanţi neavând nicio contribuţie.

Semnătura,

Prof./ ed……………………………………………

[/vc_row]