Inscrieri – Reinscrieri 2020 – 2021

ÎN ATENŢIA PĂRINŢILOR

 

REÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIŢĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 SE DESFĂȘOARĂ ÎN PERIOADA

25.05.2020 – 05.06.2020.

 

CEREREA VA FI SEMNATĂ DE AMBII PĂRINȚI ȘI TRANSMISĂ EDUCATOARELOR, PÂNĂ ÎN DATA DE 02.06.2020, PENTRU A FI PROCESATĂ ÎN SIIIR.

LA INTRAREA ÎN COLECTIVITATE A COPIILOR, PĂRINȚII VOR ADUCE AVIZUL EPIDEMIOLOGIC.

 

CONDUCEREA UNITĂŢII

 

 

 

Înscrierea copiilor noi pe locurile rămase libere după încheierea etapei de reînscriere, se va desfășura în trei etape.

Etapa I are loc în perioada 8 iunie – 3 iulie 2020

Etapa a II-a are loc în perioada 20 iulie – 10 august 2020

Etapa a III-a de “Corecturi” este programată în intervalul 11 august-31 august 2020.

Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poșta electronică, telefonic sau prin fax, datele necesare pentru a fi introduse în aplicația specifică din Modulul SIIIR – Înscriere la grădiniță 2020-2021.

 

Calendar înscriere grădiniță 2020-2021

Etapa 1

08.06.2020-03.07.2020

 

08.06.2020 – 26.06.2020, colectarea cererile în unităţile de învăţământ cu nivel preşcolar, care au locuri disponibile pentru anul şcolar 2020- 2021.

29.06.2020 – 03.07.2020, proceserea cererilor de înscriere.

30.06 2020 –ora 14, finalizarea procesării cererilor faza I, prima opțiune

02.07.2020, ora 14 finalizarea procesării cererilor faza II, a doua opțiune

03.07.2020, ora14, finalizarea precesării cererilor faza III, a treia opțiune

Unităţile de învăţământ vor afişa listele finale ale copiilor înscrişi/admişi în grădiniţă, pentru anul şcolar 2020 – 2020, în data de 03.07.2020, ora 18.

 

Etapa 2

20.07.2020-10.08.2020

 

În perioada 20.07.2020-05.08.2020, părinții copiilor necuprinși în grădiniță în etapa I de înscriere, vor depune cereri în unitățile de învățământ preșcolar cu locuri disponibile.

 

După aceste două etape este prevăzută și o etapă de ajustări în intervalul calendaristic 11.08.2020 – 31.08.2020.

 

 

Documente necesare:

 

– cererea de înscriere (semnată de ambii părinți);

– adeverințe de salariați ale părinților/al unui părinte;

– copie certificat de naștere copil;

– copie C.I. părinte/ tutore/ reprezentant legal;

– hotărâri judecătorești (dacă este cazul);

– documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale ale unității de învățământ.

Părinții vor completa maxim 3 optiuni pentru unitățile de învățământ în funcție de preferințe, iar copiii care nu sunt cuprinsi într-o grădiniță, vor completa o noua cerere pentru a doua perioadă de înscrieri. Cererea tip de înscriere în învățământul preșcolar poate fi găsită online pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Timiș, pe site-ul unității de învățământ sau la avizierul grădiniței.

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38

 

Capacitatea grădiniței: 210 locuri

Cifra de școlarizare aprobată pentru anul școlar 2020-2021: 210
grupa mare : 3 – 90 copii

grupa mijlocie : 2 – 60 copii

grupa mică : 2 – 60 copii

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6


Capacitatea grădiniței: 60 locuri

Cifra de școlarizare aprobată pentru anul școlar 2020-2021: 60
grupa mare/mijlocie (mixtă): 1 – 16 copii mare/14 copii mijlocie – 30 copii

grupa mică : 1 – 30 copii

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 19

Capacitatea grădiniței: 80 locuri

Cifra de școlarizare aprobată pentru anul școlar 2020-2021: 80
grupa mare : 2 – 40 copii

grupa mijlocie : 1 – 20 copii

grupa mică : 1 – 20 copii

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIȚĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

DOCUMENTE MEDICALE:

DOSAR PLIC CU NUMELE COPILULUI,CARE VA CONTINE: ADEVERINȚĂ MEDICALĂ (FORMAT A4) PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN COLECTIVITATE CU VACCINĂRILE INCLUSE

AVIZ EPIDEMIOLOGIC PENTRU INTRARE ÎN COLECTIVITATE. DOCUMENTELE VOR FI ELIBERATE DE MEDICUL DE FAMILIE CU DOUĂ SĂPĂMÂNI ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA ANULUI ȘCOLAR 2020-2021

PĂRINȚII VOR PREZENTA DOCUMENTELE MENȚIONATE MAI SUS, LA ÎNCEPEREA ANULUI ȘCOLAR, LA CABINETUL MEDICAL AL GRĂDINIȚEI.

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE:

DOSAR PLIC CU NUMELE COPILULUI, CARE VA CONȚINE:

  • CERTIFICAT NAȘTERE COPIL – ORIGINAL/COPIE;
  • CARTE DE IDENTITATE A SOLICITANTULUI – ORIGINAL/COPIE (AMBII PĂRINȚI);
  • HOTĂRÂRE DE DIVORȚ ACOLO UNDE ESTE CAZUL;
  • DECLARAȚIE OLOGRAFĂ A CELUILALT PĂRINTE ÎN CAZ DE DIVORȚ, PRIVIND ACORDUL DE A ÎNSCRIE COPILUL LA GRĂDINIȚĂ;
  • DOCUMENTE JUSTIFICATIVE CARE SĂ ATESTE ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR GENERALE/SPECIFICE DACĂ ESTE CAZUL;
  • ADEVERINȚĂ DE LA LOCUL DE MUNCĂ AL PĂRINȚILOR.

Cerere-re-inscriere 2020-2021 PP 38

Cerere-re-inscriere 2020-2021 PP 6

Cerere-re-inscriere 2020-2021 PN 19

 

CERERE INSCRIERE 2020- 2021

 

Orar inscriere 2020-2021 Gradinita P.N. 19

Orar inscriere 2020- 2021 Gradinita PP 38

Orar inscriere 2020-2021 Gradinita P.P. nr.6

 

LISTĂ COPII ADMIȘI LA GRĂDINIȚA P.P.38 2020-2021

Copiii admisi la Grădinița PP 6

COPII ADMISI GRADINITA PN NR.19

 

LOCURI DISPONIBILE PENTRU 2020-2021